Metallurgical Microscope for grey iron casting and ductile iron casting

Sfero Döküm Yoğunluğu

Sfero Döküm Yoğunluğu

Sfero dökme demirin yoğunluğu yaklaşık 7,3 g/cm3 veya 7,3 kg/litre veya 119,6 g/cm3’tür. Bununla birlikte, malzeme kalitesi ve büzülme seviyesi nedeniyle, yoğunluk belirli bir değişkenlik aralığına sahiptir.

Diğer bir deyişle, dökümhanenin kullandığı pik demirin kalitesi daha iyi ve büzülme oranı daha küçük ise, sfero dökümün yoğunluğu daha yüksek olacaktır. Aksi takdirde, sfero dökümün yoğunluğu daha düşük olacaktır. Bu nedenle, 7,1 ila 7,3 g/cm3 arasındadır.

Demir dökümhaneleri genellikle sfero döküm hacmini hesaplayarak kaba dökümlerin ağırlığını tahmin eder, bu nedenle yoğunluk kullanılacaktır. Ancak, dökümlerin kalitesini yalnızca yoğunluğa göre yargılayamazsınız.

Küreselleşme hızı ve soğuma hızı gibi onu etkileyecek daha fazla faktör vardır. Bu nedenle, bu aralıkta makul olacaktır.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *