Kum Döküm Özellikleri ve İşlem Uygulaması

Kum Döküm Özellikleri ve İşlem Uygulaması

Kum dökümü, döküm üretmek için modelleme malzemesi olarak kil bağlı kum kullanır. Uzun bir geçmişi olan ve en yaygın olarak kullanılan bir süreçtir.

Yide Casting automatic sand casting from China

Yide Döküm otomatik kum döküm

Kum dökümü binlerce yıl öncesine dayanan uzun bir geçmişe sahiptir. Uygulama alanı olarak dünyanın her yerinde kum döküm vardır.

Günümüzde çeşitli kimyasal olarak bağlı kumların güçlü gelişimi ile yaş kumun hala en önemli modelleme malzemesi olduğunu belirtmekte fayda var. Geniş uygulama yelpazesi ve yüksek tüketimi, diğer modelleme malzemeleriyle kıyaslanamaz. Raporlara göre, ABD’deki demir dökümlerin %80’inden fazlası yeşil kum kullanıyor ve Japonya’da %73’ten fazlası yeşil kum kullanıyor.

Modelleme koşullarına son derece güçlü uyum sağlama yeteneği de yaş kumun önemli bir özelliğidir. 1890 yılında sarsmalı sıkıştırmalı kalıplama makinesi çıktı. Uzun süredir manuel kalıplama için kullanılan yaş kum, makineli kalıplamada son derece başarılı olmuştur. Bu ayrıca sonraki kalıplama işlemlerinin mekanizasyonu ve otomasyonunun temelini attı. Modern yüksek basınçlı kalıplama, jet basınçlı kalıplama, havalı kalıplama, statik basınçlı kalıplama ve şoksuz vakum basınçlı kalıplama ve diğer yeni teknolojiler de yaş kum kullanımına dayanmaktadır.

Çeşitli yeni süreçlerin uygulanması, döküm üretiminde yaş kumu daha önemli hale getirdi. Ayrıca yaş kum da birçok yeni sorunla karşı karşıyadır. Bu, bizi yeşil kumun araştırılmasını ve anlaşılmasını sürekli olarak güçlendirmeye teşvik ediyor.

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çeşitli endüstriyel sektörlerde dökümlere olan talep artmaktadır. Aynı zamanda, döküm kalitesi gereksinimleri de giderek artıyor. Modern dökümhanelerde, kalıplama ekipmanının üretkenliği benzeri görülmemiş bir düzeye çıkmıştır. Kalıplama kumunun performansı belirli üretim koşullarına tam olarak uyarlanamazsa veya kalıplama kumunun stabilitesi ve kıvamı etkin bir şekilde kontrol edilemezse, dökümhanenin başarısız olması uzun sürmez.

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaş kum kullanan dökümhaneler genellikle eski kum arıtma, yeni kum ve yardımcı malzemeler, kum karıştırma ve kum performans izleme dahil olmak üzere kendi özel koşullarına uygun kum arıtma sistemlerine sahiptir.

Yaş kum sisteminde sürekli değişen birçok faktör vardır. Örneğin, bir veya birkaç anahtar özellik kontrol aralığında tutulamazsa, üretimde sorunlar ortaya çıkabilir. Etkili bir kum işleme sistemi, kumun performansını izleyebilmelidir. Aynı zamanda herhangi bir sorun varsa sistem bunu zamanında düzeltebilmelidir.

Çeşitli dökümhanelerde kullanılan kum işleme sistemleri ve ekipmanlarının farklı düzenlemeleri nedeniyle, bir dizi genel kontrol yöntemi oluşturmak mümkün değildir. Burada, geniş çapta kabul görmüş bazı kontrol noktalarını ortaya koymak niyetindeyim. Bu noktaları dikkatlice anladıktan sonra, her dökümhane kendi özel koşullarına göre uygun kontrol yöntemlerini belirleyebilir. Ayrıca teknolojinin ilerlemesi ve fabrikanın fiili kapasitesi (personel ve fonlar dahil) ile kalıp kumu sisteminin kontrolü sürekli iyileştirilmelidir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *